TreeMania

ONTZORGEN

Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid. Met name de PH en zuurstofbeschikbaarheid bepalen of zich in de bodem gunstige micro-organismen of juist voor de plant schadelijke soorten ontwikkelen. Ook de beschikbaarheid van de meeste voedingselementen hangt sterk samen met het bodemmilieu. Onze bodemleven sensoren geven u realtime inzicht in het bodemmilieu.

Hierdoor ziet u direct het effect van bemesting en andere bewerkingen van de bodem en of het gewas op het bodemleven. Een overzichtelijk dashboard geeft u handvatten om de juiste richting te bepalen.

REAL LIFE MEEKIJKEN?

Real life meekijken? Wij willen graag zo transparant mogelijk laten zien hoe de data van onze vocht- en bodemleven sensoren worden vertaald naar een overzichtelijk dashboard. Met dit dashboard weet jij precies wanneer welke bomen water nodig hebben of hoe de processen van een bodem zijn. Wij hebben échte situaties nagebootst, met echte sensoren in de bodem en dus een real life dashboard.

© TreeMania, a SoilMania company