TreeMania

BODEMLEVEN SENSOREN

Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid. Met name de pH en zuurstofbeschikbaarheid bepalen of zich in de bodem gunstige micro-organismen ontwikkelen, of juist voor de plant schadelijke soorten. Ook de beschikbaarheid van de meeste voedingselementen hangt sterk samen met het bodemmilieu. Onze bodemleven sensoren geven u realtime inzicht in het bodemmilieu en de beschikbaarheid van de belangrijkste voedingselementen.

Hierdoor ziet u direct het effect van bijvoorbeeld mechanische druk, onkruidbestrijding, bemesting en de weersomstandigheden op het bodemleven. Dit heeft direct gevolgen voor de groei van bomen en struiken. Een overzichtelijk dashboard geeft u handvatten om de juiste richting te bepalen.

REAL LIFE MEEKIJKEN?

Wij willen graag zo transparant mogelijk laten zien hoe de data van onze bodemleven sensoren worden vertaald naar een overzichtelijk dashboard. Met dit dashboard weet u precies welke processen in de bodem gaande zijn. Wij hebben een échte situatie nagebootst, met échte bodemsensoren in de bodem. Het is dus een real life dashboard.

© TreeMania, a SoilMania company