TreeMania

Het belang van de biologie van de bodem

Als een boom of plant niet goed presteert – of (letterlijk) aardt – dan ligt dat in veel gevallen aan de hoeveelheid vocht die een boom kan opnemen. Onze vochtsensoren en bijhorende overzichtelijke dashboards kunnen je hierbij helpen: deze zorgen ervoor dat je als beheerder precies ziet welke boom je wanneer water kunt geven.

Het kan echter voorkomen dat het water geven van een boom perfect geregeld is, maar dat de boom tóch slecht presteert. In dit soort gevallen is het essentieel om een ‘bredere blik’ op de bodem te werpen. Onze bodemleven sensoren spelen hierin een belangrijke rol.

Een bredere blik

Aan de hand van deze bredere blik bekijken we of er wat betreft bodembiologie en mineralenhuishouding een balans is. We gaan verder dan het bepalen van beschikbare voedingsstoffen, het bepalen van het vochtgehalte of in kaart brengen van bepaalde bodemorganismen. We zetten in op het meten en optimaliseren van de belangrijkste bodemprocessen. Daarnaast creëren we een goed bodemmilieu waarbij de microbiologische en chemische processen optimaal functioneren. Processen die van essentieel belang zijn voor voeding van de boom. Om grip te krijgen op deze processen zetten we onze unieke bodemleven sensoren en zelf ontwikkelde grondanalyses in.

Het meten van essentiële processen

Het is misschien een beetje vreemd om te melden, maar eigenlijk weten we nog helemaal niet zo goed hoe een goed ontwikkeld bodemecosysteem eruitziet. Er zijn vele organismen die belangrijke functies kunnen vervullen in de bodem. Elk organisme heeft een eigen voorkeur voor bepaalde specifieke omstandigheden: soms zijn ze talrijk, maar bij andere omgevingscondities niet. Omdat de  essentiële processen in de bodem door vele verschillende organismen vervuld worden, gaan ze onder zeer uiteenlopende condities gewoon door.

Juist daarom ontstaat meer inzicht wanneer we de aandacht verleggen van individuele bodemorganismen, naar de bodemprocessen die essentieel zijn voor de gezondheid van het groen. Met onze sensoren en laboratoriumanalyses focussen we ons daarom op de twee processen die het meest essentieel zijn:

  1. Recycling van voedingsstoffen. Aan de bodem wordt voortdurend nieuw organisch materiaal toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan bladresten, takken, afgestorven wortels en dode (micro)-organismen. Deze materialen bevatten belangrijke mineralen voor het groen, maar het organische materiaal moet eerst worden omgezet in een vorm die planten kunnen opnemen. Hierbij spelen onder meer verschillende groepen schimmels en bacteriën een rol.
  2. Daarnaast is er sprake van een prachtige symbiotische relatie in de bodem. Symbiotisch betekent dat het een ruilrelatie is, waarbij beide organismen voordeel hebben. Bomen en andere planten maken energie door fotosynthese, welke zo opslaan in de vorm van suikers. Deze suikers delen ze via de wortels met het bodemleven. In ruil voor deze voeding gaan verschillende micro-organismen aan het werk om voedingsstoffen uit de bodem vrij te maken voor de boom. Hierdoor komen voedingsstoffen beschikbaar die verder van de wortel af liggen of voor een wortel zelf moeilijk te mobiliseren zijn.

Door bijvoorbeeld het zuurstofniveau en de zuurgraad in de wortelzone van de boom te meten, krijgen we meer inzicht krijgen in het bodemmilieu. We zien of het bodemmilieu geschikt is voor organismen die deze belangrijke processen kunnen vervullen. Het zuurstofverbruik vertelt ons of er op een bepaald moment ook daadwerkelijk substantiële activiteit van bodemorganismen is. Gecombineerd met onze laboratoriumanalyses kunnen we zelfs vaststellen welke voedingsstoffen aan de boom geleverd kunnen worden door de micro-organismen.

De bodemleven sensoren: uniek in de markt

Een sensor in de grond plaatsen is natuurlijk niet uniek; onze aanpak en visie is dat wel. Wij combineren deze sensoren met complexe rekenmodellen, grondanalyses en een wetenschappelijke basis. Dit vergt meer werk – bijvoorbeeld op het gebied van kalibreren – maar betaalt zich dubbel en dwars terug.

Verschillende gemeentes en hogescholen binnen Nederland werken al met onze sensoren en zijn daar zeer over te spreken. Met onze sensoren en onze werkwijze willen we niet alleen Nederland, maar heel Europa veroveren. Hierbij hebben we één overkoepelende missie: de afstand tussen mens en natuur verkleinen, met als gevolg ecologische, economische en sociale winst.  

Gino Smeulders.
TreeManiak